LEGISLATIE

LEGI

DOWNLOAD

Legea nr. 233 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

download

Legea nr. 76/2002 privind Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

download

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

download

Legea nr. 200/2006 privind Constituirea si utilizarea Fondului de Garantare pentru plata creantelor salariale

download

Legea nr. 202/2006 privind Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

download

Legea nr. 279/2005 privind Ucenicia la locul de munca

download

norme metodologice

Legea nr. 448/2006 privind Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

download

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii

download

Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public

download

Legea nr. 72/2007 privind Stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor

download

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

download

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat download

ORDONANTE

DOWNLOAD

Ordonanta de Urgenta nr. 108 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

download

Ordonanta de Urgenta nr. 116 / 2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale

download

Ordonanta de Urgenta nr. 8 / 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat

download

Ordonanta nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor

download

Ordonanta nr.27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

download

HOTARARI

DOWNLOAD

Hotararea nr. 1090/ 2002 privind modul de plata a unor drepturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj

download

Hotararea nr. 174 / 2002 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

download

Hotararea nr. 277/ 2002 privind Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

download

Hotararea nr. 936 / 2004 privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj

download

PROCEDURI

DOWNLOAD

Procedura din 22 iulie 2004 privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj

download

Procedura pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

download

Proceduri din 18 aprilie 2002 privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

download

Proceduri din 20 aprilie 2004 privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala

download

Proceduri din 21 martie 2002 privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

download

Proceduri din 22 februarie 2002 de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj

download