LEGISLATIE

LEGI

I_0991

I_0993

LEGE nr. 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii social

LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

LEGE nr. 287 din 28 decembrie 2010 bugetului asigurĂ£rilor sociale de stat pe anul 2011

LEGE nr. 233 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

LEGE nr 335 10.12.2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior

Legea nr. 279/2005 privind Ucenicia la locul de munca

Legea nr. 233 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Legea nr. 76/2002 privind Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

Legea nr. 200/2006 privind Constituirea si utilizarea Fondului de Garantare pentru plata creantelor salariale

Legea nr. 202/2006 privind Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

Legea nr. 448/2006 privind Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii

Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public

Legea nr. 72/2007 privind Stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

ORDONANTE DE URGENTA

ORD DE URGENTA 73 05-10-2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si pentru modificarea art. 24 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor

Ordonanta de Urgenta nr. 108 din 6 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Ordonanta de Urgenta nr. 116 / 2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale

Ordonanta de Urgenta nr. 8 / 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat

Ordonanta nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Ordonanta nr.27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

HOTARARI

Hotararea 277 din 2002 actualizata prin 1122 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

Hotararea nr. 1090/ 2002 privind modul de plata a unor drepturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj

Hotararea nr. 174 / 2002 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Hotararea nr. 277/ 2002 privind Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

Hotararea nr. 936 / 2004 privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj

PROCEDURI